Registrerad Bifirma

Gemensam profilering med det Tyskbaserade företaget Metzger Wassertechnik Industrieausrüstung, gjorde att vi enades om att registrera MWI VVS produkter, som är en Bifirma till Back-Trap Fyra Hus AB. Registreringen var klar hos Bolagsverket den 29 juni 2020.