Offert lämnad till Scandic Hotels

Vi ombads lämna pris på vår Bottenventil PopDown.
Inom hotell verksamheten finns det ett stort underhåll av badrum och bottenventiler. Bottenventilens kvalitet är viktig för att minska onödigt slitage. Rengöring är tidskrävande och viktigt med det fick vi lämna ett förslag till Scandic. Läs mer