Första kontakten

Under hösten 2019, kontaktades vi av Eco Export, med frågan om vi ville marknadsföra MWI’s produkter på den svenska marknaden. Efter förhandlingar och möten, enades vi om att fortsätta vårt gemensamma arbete på den nordiska marknaden.